Klachtenregeling – Vertrouwenswerk

Binnen het KBC-Dyslexie doen hun uiterste best goede, cliëntvriendelijke dienstverlening te bieden. Toch kan het gebeuren dat er fouten gemaakt worden of dat een incident plaatsvindt. We zijn altijd bereid om naar u te luisteren en van fouten of incidenten te leren. Het is ons doel die fouten en incidenten zo goed en zo snel mogelijk en naar ieders tevredenheid op te lossen. Daarnaast willen we maatregelen treffen om die fouten of incidenten voor de toekomst te voorkomen. Voor een correcte afhandeling van klachten is een procedure opgesteld. Zo weet u waar u terecht kunt wanneer u niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken of iets aan de orde wilt stellen.

Interne klachtbehandeling
Wij hopen dat u uw klacht snel bij de direct betrokkene wilt melden en met hem/haar in gesprek wilt gaan. Wanneer een gesprek niets oplevert, kunt u een klachtenformulier invullen. Uw klacht komt dan terecht bij onze klachtenfunctionaris. Zij zal uw melding in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Externe klachtencommissie
U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op de Geschillencommissie Zorg.

Jeugdstem (vertrouwenspersoon AKJ)
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij Jeugdstem terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van KBC-dyslexie.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem:

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Flyers Jeugdstem: