Klachtenregeling – Vertrouwenswerk

Binnen het KBC-Dyslexie doen hun uiterste best goede, cliƫntvriendelijke dienstverlening te bieden. Toch kan het gebeuren dat er fouten gemaakt worden of dat een incident plaatsvindt. We zijn altijd bereid om naar u te luisteren en van fouten of incidenten te leren. Het is ons doel die fouten en incidenten zo goed en zo snel mogelijk en naar ieders tevredenheid op te lossen. Daarnaast willen we maatregelen treffen om die fouten of incidenten voor de toekomst te voorkomen. Voor een correcte afhandeling van klachten is een procedure opgesteld. Zo weet u waar u terecht kunt wanneer u niet helemaal tevreden bent over de gang van zaken of iets aan de orde wilt stellen.

Interne klachtbehandeling
Wij hopen dat u uw klacht snel bij de direct betrokkene wilt melden en met hem/haar in gesprek wilt gaan. Wanneer een gesprek niets oplevert, kunt u een klachtenformulier invullen. Uw klacht komt dan terecht bij onze klachtenfunctionaris. Zij zal uw melding in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Externe klachtencommissie
U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op de Geschillencommissie Zorg.

 

Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
KBC-Dyslexie is aangesloten bij Het AKJ. Het AKJ voert het onafhankelijke vertrouwenswerk uit dat onder de jeugdzorg valt. Zij doen dit in opdracht van het ministerie van VWS.
De vertrouwenspersonen hebben contact met kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en verzorgers die advies vragen of een klacht hebben over de jeugdhulp. Zij bespreken met hen wat er aan de hand is en zoeken samen naar oplossingen.
Het AKJ is te bereiken op telefoonnummer: 088-5551000. Of stuur een mail naar info@akj.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op Het AKJ.