Dyslexie

Ongeveer 10% van de kinderen in Nederland heeft lees- en spellingproblemen.
Die kinderen zijn niet allemaal dyslectisch. Uit onderzoek dat ten grondslag heeft gelegen aan de vergoedingsregeling van dyslexie, is gebleken dat 3,6% van de kinderen ernstige, enkelvoudige dyslexie heeft. In een klas van ongeveer dertig leerlingen zit gemiddeld één kind met ernstige dyslexie.

Bij dyslexie verloopt het (leren) lezen en de spelling erg moeizaam, gezien de leeftijd, het onderwijsniveau, terwijl er sprake is van een veelal gemiddelde intelligentie. De lees- en spellingproblemen zijn ernstig en hardnekkig. De grote achterstand blijft bestaan ondanks een periode van extra, intensieve begeleiding op school.