Er is alleen sprake van dyslexie als andere factoren de lees- en spellingproblemen niet kunnen verklaren. Dyslexie kan ook voorkomen bij een andere stoornis, zoals ADHD, ADD of autisme. Dan is er sprake van dyslexie en co-morbiditeit. In dat geval beoordeelt een¬†gespecialiseerd orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog of de achterstand veroorzaakt wordt door concentratie-, gedrags- of leerproblemen. Als dyslexie het hoofdprobleem is, kan er toch dyslexie worden vastgesteld. Ook als de concentratieproblemen ‘onder controle’ zijn en het kind kan voldoende profiteren van de behandeling, kan er toch worden aangemeld voor diagnostiek en/of behandeling. In dit geval is er vaak een verklaring nodig van de behandelend psychiater.