De precieze oorzaak van dyslexie kennen we nog niet helemaal, maar het is wel duidelijk dat het zich afspeelt in de hersenen. Ook is het duidelijk dat het gaat om een taalvaardigheidstekort waarbij de klankverwerking centraal staat. Het lijkt erop dat de gebieden die verantwoordelijk zijn voor de koppeling van klanken aan letters niet voldoende snel en efficiënt werken.

De klankcodes worden onvolledig of incorrect verwerkt in de hersenen en dus ook niet goed in het geheugen opgeslagen. De klankcodes kunnen tijdens het lezen niet vlot en goed uit het geheugen worden opgehaald en gekoppeld worden aan het woordbeeld.

Uit wetenschappelijk onderzoek zijn een aantal verklarende factoren gevonden voor de leesproblemen. Deze factoren samen noemen we het ‘dyslexietyperend cognitief profiel’.
Op dit moment gaat het om zes factoren die samen zorgen voor de verklaring van ernstige, enkelvoudige dyslexie. Als uw kind in aanmerking komt voor de vergoeding van dyslexiebehandeling, dan voldoet het in ieder geval aan twee van die zes factoren.

  1. Fonologische verwerking (tempo)
  2. Fonologische verwerking (nauwkeurigheid)
  3. Klank-tekenkoppeling (tempo)
  4. Klank-tekenkoppeling (nauwkeurigheid)
  5. Snel benoemen van letters en cijfers (tempo)
  6. Snel benoemen van letters en cijfers (nauwkeurigheid)

Er wordt nog steeds wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de juiste verklarende factoren. Het is goed mogelijk dat deze zes factoren in de loop van de komende jaren zullen worden aangepast op basis van nieuwe inzichten.

Dyslexie wordt daarnaast gezien als een ‘multifactoriële’ stoornis (Maassen, 2010), dat wil zeggen dat er diverse factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van dyslexie.
Hierbij moeten we denken aan erfelijkheid, fonologische- ofwel klankverwerkingsvaardigheden, benoemsnelheid, onderwijsaanbod en leer- en gedragskenmerken. Dat maakt dat bij de behandeling van dyslexie altijd rekening moet worden gehouden met die verschillende factoren.