Ouders

Welkom op de website van KBC-Dyslexie!

Motto

Ons motto is: ‘Dyslexie…? Daar kan je ver mee komen!’ Het doel is dan ook dat een kind ondanks de dyslexie, zelfstandig moet kunnen functioneren. Binnen de behandeling is daarom veel aandacht voor psycho-educatie, (lees)motivatie en leesplezier. Motivatie en leesplezier zijn de sleutels tot succes. Met het kind wordt gesproken over wat dyslexie betekent voor de dagelijkse praktijk op school en thuis. Samen zoeken we naar oplossingen voor de problemen die het kind tegenkomt. Soms is het nodig om bepaalde vaardigheden te leren of te versterken, maar het kan ook zijn dat er wordt gezocht naar hulpmiddelen die het lezen of schrijven ondersteunen of vergemakkelijken. Waar nodig adviseren we om op school compenserende of dispenserende maatregelen toe te passen. Dit houdt in dat de hoeveelheid werk wordt aangepast of dat er ICT-hulpmiddelen gebruikt mogen worden.
Wij adviseren u en school over de mogelijkheden. We streven naar adviezen op maat, specifiek voor uw kind.

Via de kolom links kunt u alle informatie vinden over het KBC-Dyslexie.