Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft om uw kind aan te melden voor vergoede dyslexiezorg bij het KBC-Dyslexie.

Woont u in Zwolle dan moet uw zoon of dochter eerst besproken worden met de jeugd- en gezinswerker die vanuit de gemeente Zwolle verbonden is aan de school. Deze zorgt ervoor dat er een ‘aanmeldingsbrief’ wordt afgegeven.
Woont u in de gemeente Hattem of Epe? Dan dient u via het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) goedkeuring te ontvangen. Woont u in de gemeente Oldebroek? Dan dient u via loket Dyslexiezorg goedkeuring te ontvangen. Nadat het CJG of het loket Dyslexiezorg uw aanmelding heeft goedgekeurd kunt u het aanmelddossier mailen of sturen naar het KBC Dyslexie.

Stap 1

Om uw kind aan te melden kunt hier de Intakevragenlijst downloaden. Wij adviseren om dit in Word in te vullen en op te slaan. Vervolgens kunt u de formulieren printen en ondertekend naar ons opsturen óf scannen en mailen.
De intern begeleider/leerkracht van de school van uw kind vult het Leerlingdossier in, ondertekend door het bevoegd gezag van de school, en stuurt of mailt deze naar ons.

KBC-Dyslexie
Drapenierlaan 7
8043 AJ te Zwolle
E-mailadres: info@kbc-dyslexie.nl

Stap 2

Indien alle documenten compleet bij ons binnen zijn gekomen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen twee à drie schoolweken wordt het dossier door de orthopedagoog-generalist beoordeeld. Indien in het dossier voldoende onderbouwing wordt gevonden voor ernstige, enkelvoudige dyslexie, kan vergoede diagnostiek plaatsvinden. Wij nemen contact met u op voor het inplannen van een intakegesprek en het diagnostisch onderzoek. Het onderzoek bestaat meestal uit twee dagdelen, het dyslexieonderzoek en het intelligentieonderzoek. Indien er in het verleden al een intelligentieonderzoek is afgenomen, zal het onderzoek uit één dagdeel bestaan.

Meer informatie over de diagnostiek vindt u hier.

Stap 3

Na afname van het complete onderzoek worden de resultaten binnen zes schoolweken met u besproken. Komt uw kind in aanmerking voor vergoede behandeling dan kan het behandeltraject op korte termijn na het adviesgesprek starten. De behandellocaties zijn gevestigd in Zwolle-Dieze, Zwolle-Zuid, Zwolle-Stadshagen, Wezep, Heerde, Genemuiden, Rouveen, Nieuwleusen en Hasselt.

Stap 4

Het behandeltraject start met een uitleg over de inhoud van de behandeling. Vervolgens vinden wekelijks sessies van 45 minuten plaats op de behandellocatie van uw keuze.
Meer informatie over de inhoud van de behandeling vindt u hier.

Criteria voor aanmelding

Om in aanmerking te komen voor vergoede diagnostiek en behandeling van dyslexie moet er worden voldaan aan een aantal criteria. Er moet sprake zijn van een ernstige, hardnekkige achterstand, ondanks intensieve, extra hulp op school:

    • 3 maal een E-score op de Drie Minuten Toets (woorden lezen) op 3 verschillende (hoofd)meetmomenten.
    • de scores blijven op E-niveau ondanks intensieve extra hulp op school. Tijdens 2 periodes moet er 3 maal 20 minuten per week extra hulp gegeven zijn. Er is gewerkt met bewezen effectieve methodes zoals bijvoorbeeld begeleid hardop lezen of de methodieken Connect of Ralfi.

Meer informatie over de criteria en de eisen ten aanzien van de extra begeleiding op school vindt u op de site van Dyslexie Centraal.

Contracten gemeenten

Vanaf 1 januari 2015 valt de vergoeding van dyslexiezorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Wij hebben contracten met de gemeenten:

  • Regio IJsselland: We zijn actief in de gemeentes Dalfsen, Kampen, Olst-Wijhe, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle
  • Regio Noord Veluwe: We zijn actief in de gemeente Oldebroek
  • Regio Midden-IJssel / Oost-Veluwe: Wij zijn actief in de gemeentes Hattem, Heerde en Epe.

Voordat het dyslexietraject vergoed wordt, is er een beschikking van de gemeente nodig waarin uw kind woont (en ook staat ingeschreven). In de meeste gevallen wordt dit na de aanmelding door ons geregeld. Is dit niet het geval dan nemen wij contact met u op.

 Gemiddelde wachttijd

Op het moment dat een dossier compleet (intakevragenlijst én leerlingdossier)  binnen is, ontvangt u daarvan een bevestiging via het secretariaat. Het dossier wordt dan binnen 2 schoolweken beoordeeld door onze orthopedagoog. Komt uw zoon of dochter in aanmerking voor onderzoek dan wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek en onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats binnen 4-6 weken na het beoordelen van het dossier. De uitkomsten van de onderzoeken worden met u besproken in een adviesgesprek. Voor deze gesprekken wordt om de 6 weken een dag gereserveerd. Als uw zoon of dochter in aanmerking kom voor behandeling dan kan dit direct na het adviesgesprek opgestart worden.

Opmerking 22 april 2022: ivm een grote toename in aanmeldingen is de wachttijd op dit moment opgelopen.
Vanaf bevestiging van de aanmelding, duurt het ongeveer 2 maanden voordat de uitslag van de onderzoeken met u besproken kan worden. Uiteraard worden de onderzoeken z.s.m. na aanmelding ingepland.