Diagnostiek

Het diagnostisch onderzoek start met een intakegesprek waarin we de informatie die we van u hebben ontvangen in de intakevragenlijst doorspreken. Ook wordt een toelichting gegeven op de verdere procedure van de diagnostiek.

Op dezelfde ochtend wordt bij uw zoon of dochter het dyslexieonderzoek afgenomen.
Dit zijn verschillende testen waarbij vooral gekeken wordt naar het huidige niveau van lezen en spellen en de onderliggende verklarende factoren die de lees-en spellingontwikkeling belemmeren. Die onderliggende factoren noemen we het ‘dyslexietyperend cognitief profiel’. Verder worden er deze ochtend een aantal geheugentesten afgenomen en wordt er gekeken naar het automatiseren van het rekenen. Tot slot wordt de competentiebeleving van uw kind in kaart gebracht: hoe tevreden is uw kind over onder andere zijn of haar schoolse vaardigheden, sociale contacten en gedrag.

Het intelligentieonderzoek wordt op een ander dagdeel afgenomen. Hiervoor maken wij gebruik van de WISC-V of IDS-2. Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden.
Bij intelligentieonderzoek wordt naar veel verschillende aspecten van het functioneren gekeken. Het geeft een beeld van de sterke kanten van uw kind en laat ook zien met welke vaardigheden uw kind misschien meer moeite heeft.

De uitkomst van het onderzoek wordt door middel van een uitgebreide rapportage met u besproken. U ontvangt een extra exemplaar voor school.

Aanmelden buiten de vergoedingsregeling

Voldoet uw kind niet aan de criteria om in aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg, maar wilt u wel graag nadere diagnostiek of behandeling, dan kunt u ook bij ons terecht. Meer informatie vindt u onder tarieven.