Tarieven binnen de vergoedingsregeling voor Dyslexie:

Het traject diagnostiek en behandeling binnen de vergoedingsregeling valt vanaf januari 2015 onder de Jeugdzorg en wordt door de gemeente vergoed. Hiervoor is geen eigen bijdrage voor ouders, de kosten worden geheel door de gemeente vergoed. Er moet eerst aan een aantal criteria worden voldaan voordat u uw kind kan aanmelden voor die vergoede zorg.
Meer informatie over de criteria vindt u onder Aanmelden.

Tarieven buiten de vergoedingsregeling voor Dyslexie: 

Er is ook een grote groep kinderen die niet aan deze criteria voldoet en daardoor helaas niet in aanmerking komt voor de vergoede zorg:

 • Er wordt bijvoorbeeld (nog) niet drie maal een E-score gehaald op de Drie-Minuten-Toets (woorden lezen) of er is nog niet voldoende hulp geboden op school.
 • Uw kind heeft geen leesproblemen, maar alleen een spellingachterstand.
 • Dyslexie is niet het hoofdprobleem; er zijn ook concentratieproblemen die het leren belemmeren.
 • De lees- en spellingproblemen behoren niet bij de 10% laagst scorenden, maar uw kind blijft D-scores of lage C-scores halen.

Wanneer uw kind niet aan de criteria voor ED (ernstige dyslexie) voldoet, wil dat niet zeggen dat u als ouders geen hulpvragen heeft of dat uw kind geen hulp nodig zou hebben. Ook buiten de vergoeding om kunt u bij ons terecht voor diagnostiek of behandeling.
In sommige gevallen kan de zorg betaald worden uit een persoonsgebonden budget (PGB).

Mogelijkheden buiten de vergoedingsregeling om:

Diagnostiek:

 

 • Diagnostiek en advisering bij leer- en werkhoudingsproblemen
 • Diagnostiek bij dyslexie voor basisschool en voortgezet onderwijs
 • Diagnostiek en behandeling bij dyscalculie

Voor informatie en tarieven van diagnostiek kunt u contact opnemen met:
Renske van der Stege, orthopedagoog-generalist (rvdstege@kbc-dyslexie.nl)
Meer informatie vindt u op de site van Zie Jou.

Behandeling:

 • Psycho-educatie bij Dyslexie
 • Lichte vorm van dyslexie (lees- en of spellingsproblemen)
 • Dyslexiebehandeling met bijkomende problematiek als ASS
 • Dyslexiebehandeling met bijkomende problematiek als TOS (spraak- en taalproblemen)
 • Leren werken met ICT-hulpmiddelen

Er zijn diverse (korte) begeleidingstrajecten mogelijk.

Voor informatie en tarieven van behandeling kunt u contact opnemen met:
Esther Molema, logopedist-dyslexiespecialist (info@esthermolema.nl)