Scholen

Samen werken aan dezelfde doelen en ‘alle neuzen dezelfde kant op’ zorgt voor succes in de behandeling. We streven naar een sterke driehoek van samenwerking tussen ouders, school en zorg.  Als KBC-dyslexie hebben we veel kennis op het gebied van lees- en spellingbehandeling, maar ook van alle lees- en spellingmethoden die op school gebruikt worden.

Voor spelling wordt, nadat er aandacht is besteed aan de basis van spelling, aangesloten bij de spellingmethode van school. Voor de meest gangbare methodes zoals o.a. STAAL, Taal Actief, Taalverhaal en Spelling op Maat, hebben wij passende woordpakketten voor kinderen met dyslexie gemaakt. Deze pakketten zijn tijdens maar ook na het behandeltraject beschikbaar. De meeste scholen in de regio zijn bekend met onze werkwijze en zijn erg tevreden over de manier waarop wij samenwerken en afstemmen. Kinderen volgen één programma en hoeven geen dubbel werk te doen als het gaat om woorden leren. We werken met een online spellingprogramma waar zowel thuis als op school kan worden ingelogd. Wekelijks zetten we online huiswerk klaar. We adviseren om dit, indien mogelijk, twee keer op de weektaak van school te zetten.

Voor lezen wordt veelal een individueel programma gevolgd, in samenspraak met ouders. Binnen de behandeling wordt vooral gewerkt met motiverende jeugdboeken. De boeken mogen mee naar huis, maar mogen ook op school gelezen worden. Doorgaans vragen wij om de leesbegeleiding op school voort te zetten. Het is dus zeker niet zo dat wij de begeleiding ‘overnemen’. Het kind zit immers het grootste deel van de week op school. We denken graag mee over de leesaanpak op school, bijvoorbeeld door een keer mee te kijken en te adviseren. Ook is het mogelijk dat een rt’er of onderwijsassistent eens (online) meekijkt bij de dyslexiebehandeling bij het KBC.

Binnen de behandeling maken kinderen kennis met verschillende ict-programma’s voor dyslexie. Ook hierbij sluiten we aan bij de programma’s die ook op school gebruikt worden. Zo helpen we kinderen zelfredzaam te worden met lezen en schrijven in de dagelijkse praktijk op school.

Het KBC Dyslexie heeft al verschillende behandellocaties op scholen. Heeft u belangstelling voor het realiseren van een behandellocatie op uw school? Bel of mail ons voor de mogelijkheden: 038-4546400 of info@kbc-dyslexie.nl.

Via de kolom links kunt u alle informatie vinden over het KBC-Dyslexie.