Behandeling

Een behandeltraject duurt ruim een jaar en er worden in die periode ongeveer 40 tot 45 sessies gegeven. Zie ook onze flyer ‘Informatie BEHANDELING KBC-DYSLEXIE‘. De behandelingen kunnen plaatsvinden op één van onze behandellocaties in Zwolle of op diverse schoollocaties in de regio.

Er is bij het KBC over het algemeen geen wachttijd tussen onderzoek en behandeling. Een enkele keer komt het voor dat er een wachtlijst is voor behandeling op een bepaalde dag, tijdstip of locatie. In dat geval wordt in overleg met ouders naar passend alternatief gezocht.

Visie

Ons motto is: ‘Dyslexie…? Daar kan je ver mee komen!’ Ons doel is dan ook dat elk kind zich, ondanks de dyslexie, kan redden met lezen en schrijven. Binnen de behandeling is daarom niet alleen aandacht voor het verbeteren van lezen en spelling, maar ook voor psycho-educatie, (lees)motivatie èn vooral… leesplezier!

Samen met het kind wordt gesproken over wat dyslexie betekent voor de dagelijkse praktijk op school en thuis (psycho-educatie). We zoeken naar oplossingen voor de problemen die het kind tegenkomt. Hiervoor gebruiken we een speciaal programma, maar ook specifieke gesprekstechnieken. Onze behandelaars zijn getraind in de communicatie met kinderen, ook als er sprake is van weerstand of frustratie.
Kinderen worden ondersteund in het leren of versterken van vaardigheden op het gebied van lezen en spelling, maar de behandeling is ook gericht op het inzetten  hulpmiddelen die het lezen of schrijven vergemakkelijken. Waar nodig adviseren we om op school compenserende of dispenserende maatregelen toe te passen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de hoeveelheid werk wordt aangepast of dat er ICT-hulpmiddelen gebruikt mogen worden. Wij adviseren u en school over de mogelijkheden. We streven naar adviezen op maat, specifiek voor uw kind.

Protocol

De behandeling is opgezet volgens de richtlijnen zoals die genoemd worden in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (NKD 2021).
Dit behandelprotocol biedt een kader met inhoudelijke en methodische uitgangspunten, maar biedt ook ruimte voor een kindcentrale aanpak. Geen strak programma waarbij we instappen bij A en uitstappen bij Z, maar een aanbod op maat, met aandacht voor elk kind dat uniek is in zijn of haar (onderwijs) behoeften.

Protocol Behandeling

De behandeling is wetenschappelijk onderbouwd en opgesteld volgens de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (NKD 2021). Onze behandeling wordt regelmatig aangepast op basis van recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Ons behandelprotocol is geen strak programma waarbij we vaste stappen volgen van A tot Z. Het is een aanbod op maat, met aandacht voor elk kind dat uniek is in zijn of haar (onderwijs) behoeften.

Inhoud van de behandeling

Taakgericht:

De behandeling van dyslexie is taakgericht. Dat wil zeggen dat een groot deel van de behandeling wordt gewerkt aan het lezen en de spelling zelf. We doen dit niet met het ‘droog’ oefenen van de leestechniek of met woordrijtjes, maar altijd in de context van motiverende jeugdboeken en verhalen. Juist het verbinden van de technische aspecten aan rijke taal zorgt ervoor dat het geleerde ook echt blijft hangen. Het werkgeheugen van kinderen met dyslexie werkt veel beter als er geen losse klanken, woorden of regels moeten worden geleerd. Losse woorden zijn ‘geen vrienden’ van kinderen met dyslexie, maar leuke, spannende, grappige verhalen wel!

Uitgaan van sterke punten:

Al tijdens het onderzoek zijn we erop gericht om te ontdekken wat de sterke punten zijn van een kind. We ontdekken samen de ‘www’s, wat werkt wel! Zo kan de behandelaar gericht aan de slag met juist die punten die uw kind kan inzetten ter compensatie. Er is geen kind met dyslexie hetzelfde, elk kind heeft weer een aantal unieke talenten en vaardigheden. De behandelaar gaat samen met uw kind op ontdekkingstocht naar zijn of haar profiel.

Leesplezier en motivatie

Er is voor élk kind een boek! Het KBC heeft een enorme hoeveelheid jeugdboeken die steeds weer wordt aangevuld met de nieuwste boeken. Kinderen kunnen ontdekken wat voor ‘smaak’ ze hebben. Grappige of spannende boeken, dikke of dunne boeken, stripboeken of luisterboeken, er is voor iedereen wel wat. Kinderen die in eerste instantie helemaal niet van lezen houden, vinden toch een boek wat hen boeit óf ze gáán gewoon voor het behalen van onze leeskanjermedailles! En dan tellen de luisterboeken gewoon mee! Het ultieme doel is om het traject af te kunnen sluiten met de gouden stilleesbeker.

We doen het samen

Een dyslexietraject is best intensief. De wekelijkse sessies en het huiswerk vragen best een tijdsinvestering en doorzettingsvermogen van zowel kinderen als hun ouders. Het huiswerk, vier keer per week een kwartiertje samen oefenen met lezen en spelling is misschien pittig… Maar als kinderen ontdekken dat lezen en schrijven makkelijker én leuker wordt, dan is die tijd ook een waardevol, succesvol en gezellig moment.

Een deel van de huiswerkoefeningen kan uw kind zelfstandig doen, bijvoorbeeld het oefenen in het online spellingprogramma. Als ouder ben u betrokken en benoemt u wat er al goed gaat. We overleggen met school of een deel van het online oefenen op de weektaak mag.

Wij zien ouders als co-therapeut in de behandeling en dat maakt betrokkenheid van ouders bij de behandeling dan ook zeer gewenst. U leert hoe u een echt lees- en spellingcoach kan zijn van uw kind. Van de behandelaar leert u hoe u met uw kind kunt lezen, feedback geven, of hoe u bijvoorbeeld kunt  reageren op leesfouten.