Het KBC-Dyslexie biedt diverse mogelijkheden voor scholing aan.
Voor ouders:

  • informatie-avond over Dyslexie
  • informatie-avond ICT-hulpmiddelen

Voor ouder en kind:

  • workshop ICT (Sprint Plus, Kurzweil, Wody)

Voor scholen:

  • Consultatie Dyslexiebeleid
  • Consultatie ICT

Voor dyslexiebehandelaars:

  • Studiedag Psycho-educatie Dyslexie (via cursusorganisatie KWeC)

Andere scholingen op maat kunnen worden aangevraagd.