Verwijzers

Ons standpunt is dat de behandeling van ernstige dyslexie alleen effectief kan zijn in nauw overleg met de betrokkenen op school. Samen werken aan dezelfde doelen en ‘alle neuzen dezelfde kant op’ zorgt voor succes in de behandeling. Onze behandelaars hebben veel kennis op het gebied van lees- en spellingbehandeling, maar ook van alle lees- en spellingmethoden die op school gebruikt worden.

Voor spelling wordt in principe aangesloten bij de spellingmethode van school. De meeste scholen in de regio zijn bekend met onze werkwijze en zijn erg tevreden over de manier waarop wij samenwerken en afstemmen. Kinderen volgen één programma en hoeven geen dubbel werk te doen als het gaat om woorden leren. Veel scholen vragen ons advies wanneer er meer spellingszwakke kinderen in de groep zitten. Samen kijken we naar praktische mogelijkheden om opbrengstgericht en effectief in de klas aan de slag te gaan.
Zo ontstaat een win-win-situatie voor zowel de dyslectische leerling, de spellingzwakke leerlingen én de afstemming van onderwijs en zorg.

Voor lezen wordt veelal een individueel programma gevolgd, in samenspraak met ouders. Doorgaans vragen wij om de begeleiding volgens Connect of Ralfi op school voort te zetten. Het is dus zeker niet zo dat wij de begeleiding ‘overnemen’. Het kind zit immers het grootste deel van de week op school.

Het KBC Dyslexie heeft al verschillende behandellocaties op scholen. Heeft u belangstelling voor het realiseren van een behandellocatie op uw school? Bel of mail ons voor de mogelijkheden: 038-4546400 of info@kbc-dyslexie.nl.