Wachttijden

Het Kennis- en Behandelcentrum kent geen wachttijden voor de diagnostiek (onderzoeken).

In principe is er ook geen wachttijd na de diagnostiek en veelal kan er vlot met de behandeling gestart worden. Mocht er niet direct de meest passende tijd in de agenda gevonden worden, dan zoeken we samen naar een oplossing. Soms wordt er tijdelijk uitgeweken naar een andere locatie dan de voorkeurslocatie.