Wachttijden

Het Kennis- en Behandelcentrum Dyslexie kent geen lange wachttijden voor de diagnostiek (onderzoeken). Onderzoeken kunnen binnen 3-6 weken na aanmelding worden ingepland.  Veelal kan er vlot na het vaststellen van de diagnose met de behandeling gestart worden. Mocht er niet direct de meest passende tijd in de agenda gevonden worden, dan zoeken we samen naar een oplossing. Soms wordt er tijdelijk uitgeweken naar een andere locatie dan de voorkeurslocatie.

Opmerking 3 februari 2023:
Helaas moeten wij nu – in verband met personeelskrapte – voor een aantal behandellocaties een wachtlijst hanteren. Dit geldt alleen voor het inplannen van de dyslexiebehandeling, derhalve het traject na diagnostiek. Omdat de wachtlijst wisselend is, adviseren wij u contact op te nemen met het secretariaat voor de actuele stand van zaken. De verwachting is dat er vanaf mei 2023 weer voldoende ruimte is om kort na diagnostiek op elke behandellocatie de dyslexiebehandeling te laten starten.