Wachttijden

Het Kennis- en Behandelcentrum Dyslexie kent geen lange wachttijden voor de diagnostiek (onderzoeken). Onderzoeken kunnen binnen enkele weken na aanmelding worden ingepland.  Veelal kan er vlot na het vaststellen van de diagnose met de behandeling gestart worden. Mocht er niet direct de meest passende tijd in de agenda gevonden worden, dan zoeken we samen naar een oplossing. Soms wordt er tijdelijk uitgeweken naar een andere locatie dan de voorkeurslocatie.