Wie zijn wij?

 

Het KBC-Dyslexie bestaat sinds 2009. Renske van der Stege-Westrik  en Esther Molema zijn de praktijkhouders.

Het KBC-Dyslexie biedt specialistische zorg aan kinderen en tieners met (ernstige) lees- en spellingproblemen en dyslexie. Wij bieden hulp binnen en buiten de vergoedingsregeling, van screening tot diagnostiek en behandeling.

Missie

Het KBC-Dyslexie is een kleinschalige, specialistische, erkende zorginstelling met een multidisciplinair team, waar medewerkers enthousiast, deskundig én met passie zich inzetten voor alle betrokkenen.

Wij willen kinderen en hun ouders op een positieve manier leren omgaan met dyslexie, zodat zij passend binnen hun talenten en mogelijkheden kunnen functioneren op school en thuis.  Na onze dyslexiebehandeling kunnen zij vol zelfvertrouwen en met zicht op hun eigen kwaliteiten hun weg vervolgen.

Daarnaast willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van praktische kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lezen, spelling en dyslexie ter versterking van het netwerk rondom het kind. Door samen met alle betrokkenen thuis, op school én in de zorg te ontdekken ‘wat werkt’, boeken we met plezier vooruitgang.

Visie

Wij willen samen op een innovatieve en toekomstgerichte wijze werken aan kwalitatieve, excellente dyslexiezorg in een krachtig netwerk, waar ieder zijn unieke bijdrage mag leveren.

Kernwaarden  

  • Ieder kind uniek
  • Met passie
  • Verbindend
  • Deskundig en professioneel
  • Transparant
  • Oprecht en betrouwbaar
  • Innovatief

Kernwoorden:

Samen, op maat, wat werkt wel, positief & progressiegericht, authentiek, meebewegen, eigenaarschap, zelfvertrouwen, plezier, humor, motivatie.