Wie zijn wij?

Team

Het KBC-Dyslexie bestaat sinds 2009. Renske van der Stege-Westrik  en Esther Molema zijn de praktijkhouders.

Het KBC-Dyslexie heeft een enthousiast en bevlogen team. Alle medewerkers zijn gespecialiseerd in dyslexie. De dyslexie-onderzoeken worden gedaan door orthopedagogen met registratie van MVO, NIP en SKJ. De regiebehandelaar is geregistreerd als orthopedagoog-generalist en tevens BIG-geregistreerd. De behandelaren zin logopedist-dyslexiespecialist of orthopedagoog-dyslexiebehandelaar. De dyslexiebehandelaren voldoen aan hoge kwalificatie-eisen voor specialisatie en ervaring op het gebied van dyslexie. (Master-SEN of vergelijkbaar).
Wij zijn als KBC-Dyslexie aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Om het keurmerk van het NKD te waarborgen vinden hiervoor jaarlijks audits plaats door het KIWA.

Missie

Het KBC-Dyslexie is een kleinschalige, specialistische, erkende zorginstelling met een multidisciplinair team, waar medewerkers enthousiast, deskundig én met passie zich inzetten voor alle betrokkenen.

Wij willen kinderen en hun ouders op een positieve manier leren omgaan met dyslexie, zodat zij passend binnen hun talenten en mogelijkheden kunnen functioneren op school en thuis.  Na onze dyslexiebehandeling kunnen zij vol zelfvertrouwen en met zicht op hun eigen kwaliteiten hun weg vervolgen.

Daarnaast willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van praktische kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lezen, spelling en dyslexie ter versterking van het netwerk rondom het kind. Door samen met alle betrokkenen thuis, op school én in de zorg te ontdekken ‘wat werkt’, boeken we met plezier vooruitgang.

Visie

Wij willen samen op een innovatieve en toekomstgerichte wijze werken aan kwalitatieve, excellente dyslexiezorg in een krachtig netwerk, waar ieder zijn unieke bijdrage mag leveren.

Kernwaarden  

  • Ieder kind uniek
  • Met passie
  • Verbindend
  • Deskundig en professioneel
  • Transparant
  • Oprecht en betrouwbaar
  • Innovatief

Kernwoorden:

Samen, op maat, wat werkt wel, positief & progressiegericht, authentiek, meebewegen, eigenaarschap, zelfvertrouwen, plezier, humor, motivatie.