Wie zijn wij?

Het KBC-Dyslexie is opgericht in 2009 door Samenwerkingsverband De Brug en Esther Molema. Vanaf de start waren Renske van der Stege-Westrik als orthopedagoog-generalist en Esther Molema als logopedist/dyslexiespecialist betrokken bij de oprichting en uitvoering van het KBC. Het samenwerkingsverband richt zich voor de toekomst op leerlingenzorg en de ontwikkelingen binnen passend onderwijs.
Esther Molema en Renske van der Stege-Westrik zetten vanaf 1 juli 2014 als praktijkhouders het KBC-Dyslexie voort onder de naam KBC-Dyslexie & partners.
Het KBC-Dyslexie biedt specialistische zorg aan kinderen en tieners met (ernstige) lees- en spellingproblematiek/dyslexie. Wij bieden hulp binnen en buiten de vergoedingsregeling, van vroegtijdige screening tot diagnostiek en behandeling.

Multidisciplinair team

Binnen het KBC wordt gewerkt met gekwalificeerde en ervaren medewerkers. Onze diagnostische medewerkers zijn geregistreerd bij het NVO en/of NIP en het SKJ.
De hoofdbehandelaar is geregistreerd als orthopedagoog-generalist en de diagnostisch medewerkers zijn orthopedagoog of psycholoog en in het bezit van hun basisaantekening diagnostiek en allen gespecialiseerd in dyslexie.
De behandelaren zijn logopedist/dyslexiespecialist en/of psycholoog die niet alleen voldoen aan de eisen van de beroepsvereniging NVLF, maar ook aan onze hoge kwalificatie-eisen voor specialisatie en ervaring op het gebied van dyslexie (Master-SEN of vergelijkbaar). Zij zijn daarnaast geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici, het NVLF-dyslexieregister en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Wij zijn als KBC-Dyslexie aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie, meerdere malen met succesvolle afloop gevisiteerd en in het bezit van het keurmerk.