Op twee momenten tijdens het behandeltraject ontvangen ouders een klanttevredenheidsenquête die verstuurd en verwerkt wordt door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Tweemaal per jaar ontvangen wij een overzicht van de (geanonimiseerde) gegevens. Uit de enquêtes blijkt dat onze cliënten zeer tevreden zijn over de dyslexiezorg. Op de vraag aan ouders hoe zij de behandeling bij het KBC Dyslexie hebben ervaren, ontvangen wij gemiddeld een score van 9 (op een schaal van 1 – 10).

Reacties van ouders:

Ouders van Esmée (8 jaar): Onze dochter heeft door de fantastische aanpak op het KBC Dyslexie een acceptatieproces doorgemaakt en is hierdoor weer ons vrolijke meisje geworden.

Ouders van Koen (9 jaar): We zijn uitstekend geholpen, onze zoon is erg vooruit gegaan. Hij heeft plezier in lezen gekregen en kan met de dyslexie omgaan. Hij heeft veel meer zelfvertrouwen en is niet meer zo faalangstig.

Ouders van Janine (10 jaar): De medewerkers van het KBC Dyslexie zijn zeer betrokken professionals!

Ouders van Jasper (11 jaar): Onze verwachtingen waren hoog, omdat het KBC Dyslexie goed bekend staat. Die verwachtingen zijn ook uitgekomen.